نمایندگی کرمانشاه
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : نمایندگی کرمانشاه
 بنام قدرت مطلق الله

این جلسه از سری جلسات كارگاههای آموزشی ،عمومی  كنگره 60نمایندگی كرمانشاه،با دستورجلسه  ازفرمانبرداری تا فرماندهی ،با نگهبانی مسافر علی ،استادی مسافر افشین  ودبیری مسافر حسین  ،در روز پنج شنبه  97/7/19 راس ساعت 17آغاز بكار نمود

واما خلاصه سخنان استاد: قبل از اینكه از دستورجلسه بگویم ،اگر كسی هست كه در زمینه درمان مشكلی دارد ،قبل از اینكه از كسی راهنمایی بخواهد ،حتما با راهنمایش موضوع را در میان بگذارد،باید دانست كه اینجا كنگره چشم است وهر قسمتی در كنگره مسئولی  دارد،كه رهجوها باید فرمانبردار كامل آن مسئول باشند،مثلا در قسمت ورزش ،وسالن ورزشی، باید هنگام ورزش ،همه فرمانبردارمسئول ورزش باشند، بجز آقای مهندس ،همه در كنگره فرمانبردارهستند ،وسلسله مراتب را در كنگره باید همه رعایت كنند .صحبت از فرمانبرداری كه میشود منظور فرمانبرداری در پادگان نظامی نیست، بلكه فرمانبرداری  است كه نتیجه آن رسیدن به تعادل وحال خوب وزندگی سالم برای رهجوها در كنگره باشد

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 16 مهر 1397 :: نویسنده : منصور ـ مهدی

بنام قدرت مطلق الله

این جلسه از سری جلسات كارگاههای آموزشی ،خصوصی كنگره 60نمایندگی كرمانشاه با دستورجلسه: سیستم ایكس،  با نگهبانی مسافرعلی ،استادی مسافرفرید ودبیری مسافر جواد در روز یكشنبه 97/07/15راس ساعت 17آغاز بكار نمود

واما خلاصه سخنان استاد:چون سیستم ایكس،یك سیستم ناشناخته برای بشراست ،آقای مهندس دژاكام ،نام سیستم ایكس را برای آن انتخاب نمودند،اما باید دانست كه مشروبات وموادمخدر، به سیستم ایكس انسان، آسیب جدی وارد میكند،تخریب سیستم ایكس به 2صورت انجام میگیرد، یكی باسیم ودیگری بی سیم

تخریب باسیم :همان مصرف خمر، یعنی مشروبات الكلی وموادمخدراست

تخریب بی سیم :تخریبهای مربوط به روان، مانند دروغ گفتن ،غیبت كردن وسایر رفتارهای شیطانی است

از خصوصیات بارز كنگره 60این است كه، مسافر با استفاده از داروی شفا بخش اپیوم وتیپر كردن آن، به تدریج سیستم ایكسش درمان وبازسازی میشود

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 16 مهر 1397 :: نویسنده : منصور ـ مهدی
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

بنام قدرت مطلق الله

این جلسه از سری جلسات كارگاههای آموزشی ،خصوصی كنگره 60نمایندگی كرمانشاه، با دستورجلسه وادی اول وتاثیرآن روی من با نگهبانی مسافر آرش واستادی مسافر مهرداد ودبیری مسافر مرتضی  در روز سه شنبه ۹۷/۷/۱۰راس ساعت 17آغاز بكار نمود

واما خلاصه سخنان استاد:وظایف راهنما ورهجو:رهجویعنی  جوینده راه ،رهجوی خوب، دارای نشانه های ذیل است

1-خواسته رهایی داشته باشد،یعنی مرتب ومنظم در جلسات شركت نماید ،زود بیاید ودیر برود ،اگر شخص رهجو خواهان رهایی نباشد ،یقینا میرود، وكسی دیگر جای اورا خواهد گرفت ،2-آموزش پذیرباشد ،زیرا بدونه آموزش تغییر نمیكند ،هر دانش وعلمی دارد بیرون بگذارد وبعد وارد كنگره شود،3-رهجوی خوب با خودش صادق است،4-رهجوی خوب در چهارچوب حرمتهاوقوانین كنگره میباشد وحرمتها وقوانین را نقض نمیكند ،5-رهجوی خوب تماشاچی نیست ودر كنگره خدمت میكند،6-رهجوی خوب ،خوب گوش میكندوخوب عمل میكند،ودوربین را روی خودش گرفته وحاشیه ندارد،7-با مطالعه وتغییر جهان بینی،رهجوی خوب ،قوانین بازی را رعایت میكند،وبرای درمان قطعی باید به پیشكسوت احترام بگذارد،وباید سپاسگزارباشدوبا مشاركت كردن به درمان خودش كمك كند،ودرپایان فرمودند كه :فراموش نكنیم كه بودیم وچی شدیم، واز لحاظ مالی خدمت كنیم، وقتی انسان بلاعوض خدمت میكند، خداوند متعال عوض او را میدهد، بدونه اینكه خود شخص بداند. نباید اسیر مادیات و...باشیم بلكه باید به نحو احسن نفس خویش را تربیت كنیم

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 4 مهر 1397 :: نویسنده : منصور ـ مهدی
 بنام قدرت مطلق الله

این جلسه از سری جلسات كارگاههای آموزشی ،خصوصی كنگره 60نمایندگی كرمانشاه،با دستورجلسه صورت مسأله اعتیاد،با نگهبانی مسافر آرش ،استادی مسافر جبار ودبیری مسافر مرتضی  ،در روز سه شنبه 97/7/3 راس ساعت 17آغاز بكار نمود

واما خلاصه سخنان استاد:وقتی صورت مسأله صحیح باشد، انسان زودتر به نتیجه میرسد.امروزه متخصصین  درایران وجهان اعتیاد را بیماری مزمن میدانند ،وبا سم زدایی ویك آزمایش میگویندكه شخص اعتیاد ندارد ،ودرمان شده است  .پزشكها عقیده دارند كه اگر فرد كمی اراده وغیرت داشته باشد، درمان میشود ،بشرط آنكه حدود،یك هفته تحمل نماید، .اما كنگره 60این روشهارا قبول ندارد، وعقیده دارد كه اعتیاد جایگزینی مزمن میباشد،مثلا فرد معتاد چرا، 7گرم تریاك ،مصرف میكند، تا به حالت تعادل برسد؟چون بدن او نیاز دارد،كنگره 60با مشخص نمودن صورت مسأله اعتیاد،ونشان دادن مبدا،مقصد وهدف وارایه مثلث درمان یعنی جسم ،روان وجهان بینی خط بطلانی بر تمام روشهای ترك اعتیادكشیده است ودرآ خر فرمودند :مسافران سفر اول ،قدر این شربت شفا بخش را بدانند،و سفر خود را خراب نكنند، زیرا این شربت بسیاری از بیماریها ی دیگر را درمان مینماید

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 4 مهر 1397 :: نویسنده : منصور ـ مهدی
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

بنام قدرت مطلق ،الله

این جلسه از سری جلسات ،كارگاههای آموزشی ،خصوصی كنگره 60نمایندگی كرمانشاه ،با نگهبانی مسافر فرید ،استادی مسافرمحمد ودبیری مسافرجبار،با دستورجلسه :صورت مسأله اعتیاد،در روز یكشنبه  در مورخ 01/07/97 راس ساعت 17آغازبكارنمود. واماخلاصه سخنان استاد:«قبلا من برای درمان به جاهای خیلی زیادی مراجعه كردم ،اما در طی سالیان زیادی نتوانستم نتیجه ای بگیرم، وعلت آن هم این بود كه، صورت مسأله اعتیاد مشخص نبود،یعنی مبدا ،مقصدوهدف درمان كه در كنگره یكی از مولفه های مهم درمان است، مشخص نبود،وهمین مسائل باعث شده بود ،كه من  به درمان ایمان نداشته باشم ،خوشبختانه با ورود به كنگره وروشن شدن صورت مسأله اعتیاد، ومثلث درمان اعتیادیعنی جسم ،روان وجهانبینی ،با استفاده از روش  dstروزبه روز حالم بهتر شد، وباعث شد ،كه با گذشت زمان به تعادل بیشتری در زندگیم برسم .یكی از روشهای اشتباه در ترك ودرمان اعتیاد ،روش سم زدایی است، چون مواد مخدر برای شخص مصرف كننده سم نیست ،وبه نوعی میشود آنرا غذای یا داروی او دانست ،حال با خارج كردن این دارو از بدن مصرف كننده ،شخص دچا شوك مخرب میشود ،كه بیشتر اوقات غیر قابل جبران است»

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

بنام قدرت مطلق ،الله

این جلسه از سری جلسات ،كارگاههای آموزشی ،خصوصی كنگره 60نمایندگی كرمانشاه ،با نگهبانی مسافر فرید ،استادی مسافرمحمد ودبیری مسافرجبار،با دستورجلسه :وادی چهاردهم وتاثیرآن روی من در مورخ 97/6/25 راس ساعت 17آغازبكارنمود. واماخلاصه سخنان استاد:«دردنیا همه چیز باوجود عشق ومحبت بهترمیشود،عشق ومحبت داشتن ،حال انسانها را خوب میكند.واگر امروزه از بزرگ مردی بنام زنده یاد تختی یاد،میشودبخاطر عشق ومحبتی بوده، كه دروجود ایشان بوده است .زمانی كه انسان از عشق ومحبت فاصله بگیرد،روز به روز نفرت وبدی رابه كوله پشتی خود اضافه میكند،وهر روز آن را سنگین تر مینماید،وهمه جا آن را با خود حمل میكند.یك راه بسیار خوب برای عملی كردن عشق ومحبت در زندگی ،بخشیدن دیگران است در اینصورت در ابتدا خودمان به آرامش میرسیم »

مشاكت كنندگان:

1-آقای مهرداد:عشق ومحبت باعث شده كه دوستان سفر دومی بعد از رهایی ،بدونه هیچ گونه چشم داشتی به خدمت در كنگره مشغول باشند

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 24 شهریور 1397 :: نویسنده : منصور ـ مهدی
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 24 شهریور 1397 :: نویسنده : منصور ـ مهدی

بنام قدرت مطلق، الله

برای قدردانی از ایجنت ها،ومرزبانان كنگره ،با افكارم كلنجار میرفتم، تا چند جمله ی كوتاه راآماده كنم ،وقتی كلمات را درذهنم كنارهم قرار میدادم ،متوجه شدم كه عمق كار چنان زیبا وبزرگ است ،كه چندجمله رابصورت مشاركت نمیشود ،بیان كرد وقدردان آنها بود.این بود كه اندكی از آن جملات را روی كاغذآوردم .

اززمان تاسیس كنگره 60،با آن همه سختی ها وبدونه امكانات ودست خالی ،جناب آقای مهندس دژاكام ،كه آرام آرام موانع را،از سر راه ، بر میداشتند، تا امروز كه كاملترین وعملی ترین درمان اعتیاد به هر نوع ماده مخدر را ،ابداع میكنند،كه امروزه مورد توجه اساتید فراوانی در داخل وخارج از كشورقرارگرفته است ،به گفته خود آقای مهندس از تهمت زدن ،تا دستگیری وزندان رفتن،سكته زدن وسختیهای فراوان این راه شروع شده وادامه دارد،جناب آقای مهندس با پشتكاروعشق وایمان به شیوه ای كه ابداع نموده است، ازپا،نمی نشیند، تا آنجا كه منجر به تولید شربت اپیوم میشود، كه اكنون راحت وبدونه زحمت وارزان در اختیار دردمندان اعتیاد، قرار میگیرد ،وچراغ روشنی بخش انسانها وخانوادههای فراوانی شده است ،كه از قلب تاریكها، سفری راآغاز كنند ،تا به روشنی ها وپا كی برسند .زبان برای تشكر وقدردانی از این بزرگ مرد عرصه ی درمان اعتیاد از بیان آن، وقلم از نوشتن آن قاصر وناتوان میباشد.چه بگویم برای این خدمت كه بزرگیش به اندازه ی جهان هستی میباشد ،تنها میگویم خدا قوت.افراد زیادی از شهر واستان كرمانشاه به درمان ورهایی رسیده اند ،از بین آنها تنها یك نفر میشود آقای مهرداد امیری، بزرگ مرد خط شكن درمان اعتیاددر استان كرمانشاه، كه با دستان خالی وتوكل به خداوند ایزدمنان وایمان به كار ،و،راهی كه داشتند،به جنگ مشكلات وسختی های سر راهشان رفتند،ولژیون كرمانشاه را پایه گذاری كردندوبا عشق از هیچ ،همه چیز را ساختند ونام نیكی ازخود در تاریخ زرین كرمانشاه به یادگار گذاشتند، كه انشاالله  بزودی شاهد این باشیم كه به نمایندگی تبدیل شود، امروز این مكان امن وزیبا كه در اختیار، دردمندان بلای خانمانسوز اعتیاد قراردارد ،حاصل تلاش وزحمات فراوان ایشان میباشد .حال با چه چیز وچه معیاری میتوانیم قدردان این خدمت بزرگ، وبه یاد ما ندنی، باشیم ،با زر وسیم ؟یا ،با كلمات وجملات ؟كه همه اینها در برابر بزرگی این كار ،بی ارزش وبی مقدار میباشند وفقط میگویم خسته نباشید وبر دستان پرمهرت بوسه میزنم .

درست است افراد رها شده برای خوب شدن حال خودشان ،وبالابردن دانایی بیشتر، كمر به خدمت میبندند، اما دیده شده ومیشنویم كه خیلی از رها شده ها به دنبال كار وزندگی خود رفته اند ،افرادی كه ماندگار میشوند ودرهرجایگاهی كه خدمت میكنند ،كار آنها نیز ستودنی وباارزش وبزرگ میباشد، چون از همه چیز خود میگذرند ،برای كمك كردن به هم دردان خودشان ،قدر وبزرگی این كار هم به اندازه ی گرانترین چیزها اگر نباشد،كمترهم نیست  ،به آنها هم میگویم خداقوت ودستانتان را میبوسم

مسافر :آقای قدرت (ازل‍ژیون یكم شعبه كرمانشاه )

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 12 )    ...   5   6   7   8   9   10   11   ...   
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو