نمایندگی کرمانشاه
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : نمایندگی کرمانشاه

بنام خالق هستی بخش

این جلسه، از سری جلسات ،كارگاههای آموزشی عمومی، كنگره 60نمایندگی كرمانشاه ،با نگهبانی مسافرافشین ،استادی مسافرعلی  ودبیری مسافرمحمدرضا  با دستورجلسه :وادی پنجم وتاثیرآن بر روی من ،در مورخه 97/11/04 راس ساعت 17آغاز بكار نمود.واما خلاصه سخنان استاد«قطعا ،همه ما،باورداریم که ،در سه جهان زندگی میکنیم.جهان ذهن،جهان خواب،جهان خاکی ،درجهان ذهن هیچ چیزغیرممکن نیست ودرجهان خواب هم تا حدودی میتوان گفت که اینگونه است ،چون اتفاقات غیرممکن درجهان خواب می افتد،اما درجهان خاکی تنها وفقط وفقط با انجام حرکتی ویا کاری میتوان به خواسته رسید.مثلا اگرمن قصد خوردن یک لیوان آب را داشته باشم ،تا زمانی که بلند نشوم وبادستان خودم لیوان آب را بلند نکنم نمیتوانم تشنگی را رفع کنم.وادی پنجم برای اشخاص مصرف کننده یکی از مهمترین وادیهاست
مشارکت :آقای مهرداد،این وادی به من مصرف کننده یاد میدهدکه چگونه زندگی کنم.واین آموزشهابا نظم وترتیب صورت میگیرد.در وادی پنجم 7پارامتر وجود داردکه یکی از آن ها،تسلیم است ،تسلیم ،یعنی تسلیم فرمانهای راهنما بودن»
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 29 دی 1397 :: نویسنده : منصور ـ مهدی

بنام خالق هستی بخش

این جلسه، از سری جلسات ،كارگاههای آموزشی عمومی، كنگره 60نمایندگی كرمانشاه ،با نگهبانی مسافرافشین ،استادی مسافر حسین ودبیری مسافرمحمدرضا  با دستورجلسه ازدواج در مورخه 97/10/27 راس ساعت 17آغاز بكار نمود.واما خلاصه سخنان استاد«یك مسافر سفراول، باید تمام تمركز وانرژیش را برای درمان بگذارد، وبعداز اینكه سفردومی شد میتواند برای ازدواج تفكر نماید ،وبفكر یك شریك زندگی باشد ،زیرا كه انجام این سنت الهی باعث میشود كه انسان به آرامش روحی مناسب برسد.برای ازدواج نباید خیلی سخت گرفت ،تمركز باید روی نقاط مشترك همدیگر باشد ،مسافری كه متاهل است وبه كنگره می آید باعث میشود كه بهتر سفر كند زیرا همسفر او بال پروازش میشود ، ودرطول سفر، اورا یاری می نماید.من زمانی كه مصرف كننده بودم ،رفتارم خوب نبودولی آموزشهای كنگره باعث شد كه رفتارم را با همسفرم بهتر نمایم ،وسعی كنم كه جبران خسارت نمایم .البته شایان ذكراست كه برای ازدواج باید تا اندازه ای تمكن مالی داشت .من مسافر بعداز سفر اول باید به فكر شغل مناسبی باشم كه بتوانم پایه های مالی خودم رامستحكم نمایم »نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 29 دی 1397 :: نویسنده : منصور ـ مهدی
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 15 دی 1397 :: نویسنده : منصور ـ مهدی

بنام قدرت مطلق الله

این جلسه از سری جلسات كارگاههای آموزشی عمومی كنگره 60نمایندگی كرمانشاه با نگهبانی مسافرافشین ،استادی مسافر عباس ودبیری مسافر جواد با دستورجلسه جهان بینی درورزش ،در مورخه 97/10/13 راس ساعت 17آغاز بكار نمود.واما خلاصه سخنان استاد«سایر روشهای متداول درمان اعتیاد، یا به درمان جسم میپردازند،یا روان ویا هردو ،اما كنگره 60به درمان ،جسم ،روان وجهان بینی می پردازد،از دیدگاه كنگره 60 ،ورزش، مكمل درمان است، كسی كه به كنگره می آید، باید یك ورزش سبك را در كنار درمانش ،انتخاب نماید تا به مرور زمان سیستمهای بدنش ، بازسازی گردد.هدف ورزش در كنگره،رسیدن به  سلامتی است نه قهرمانی ،یعنی اینكه یا برنده میشویم یا درس میگیریم ،باختی در كار نیست .ودرنهایت رهایی آقایان مهدی امیری،مهدی اسدی ،جواد،صادق ،حبیب ،شریف وحسین را به آنها ودر راس به جناب آقای مهندس دژاكام وتمام اعضای كنگره 60تبریك گفتند» 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 15 دی 1397 :: نویسنده : منصور ـ مهدی
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 8 دی 1397 :: نویسنده : منصور ـ مهدی

بنام قدرت مطلق الله

این جلسه ،از سری جلسات ،كارگاههای آموزشی ،عمومی كنگره 60نمایندگی كرمانشاه ،با نگهبانی همسفر، خانم ژیلا،استادی همسفر، خانم فاطمه ودبیری همسفر، خانم چیمن، با دستورجلسه :جشن همسفر، درروز پنجشنبه  مورخ 97/10/06راس ساعت 17آغاز بكار نمود.واما خلاصه سخنان استاد«دركنگره نقش همسفر دقیقا مانند نقش مكمل درفیلم است ،كه اگر نقش را خراب وبد،بازی كند، حتی نقش اول هم ،اگر ،نقش  خود را، خوب بازی كند ،بازهم، فیلم وبازی آنها خراب  میشود.درسته كه همسفران ،به عنوان همسفر وبال پرواز مسافران در كنگره حضوردارند، اما اصل مطلب، اینست كه برای بهبودی حال خود به كنگره می آیند، وبا استفاده از cdها ،وآموزشهایی را كه دركنگره فرا میگیرند می توانند، مثل یك پرستار به درستی در كنار مسافرشون  باشند.نبود یك  همسفر،دركنگره  شاید مسئله  خاصی نباشد ،اما مسافرآموزش می گیرد وحالش خوب میشود ولی همسفری كه در كنگره نیست از این نعمت برخوردار نخواهد شد،ودر زندگی تعادل بین آنها برقرار نخواهد شد.من در ابتدای ورود به شعبه رباط كریم حال خوبی نداشتم، ودر این فكر بودم كه چرا به جای رفتن به دانشگاه به عنوان همراه یك شخص مصرف كننده به كنگره آمدم ،اما خوشبختانه بعدازآموزش گرفتن،فهمیدم كه كنگره چگونه جایی است . »

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 8 دی 1397 :: نویسنده : منصور ـ مهدی
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 30 آذر 1397 :: نویسنده : منصور ـ مهدی

بنام قدرت مطلق الله

این جلسه از سری جلسات كارگاههای آموزشی، عمومی كنگره 60نمایندگی كرمانشاه، با دستورجلسه ،وادی چهارم، به استادی مسافر آرش ،نگهبانی مسافر افشین ودبیری مسافر محمدرضا، در مورخ 97/09/29 راس ساعت 17آغاز بكارنمود.

واما خلاصه سخنان استاد«شخص مصرف كننده به دلیل عدم آگاهی ،به یك مصرف كننده مواد تبدیل شده وبه سمت ضدارزشها رفته  .حالا من مصرف كننده برای درمان، باید مسولیت اعتیادم را بپذیرم ،خود من، مصرف كننده شده ام ،وباید برای درمان تلاش كنم  .شایان ذكراست كه دركنگره مسولیت ها دو طرفه است،راهنما كه شال نارنجی دارد به  مسولیت خود ،در برابر رهجو ،كاملا واقف است ، واما من مسافر، وظیفه دارم ،كه فرمانبردار راهنمایم، باشم ،صداقت ،نظم و...داشته باشم ،تا به درمان برسم .زمانیكه مصرف كننده بودم ،برای درمان خیلی راهها، را، رفتم ولی نتیجه ای نگرفتم .خدارا شكر، كه به كنگره آمدم ،وراه ،برایم نمایان شد.  یكی دیگر از مسولیت های مهم من، دركنگره اینست، كه سلسله مراتب را رعایت كنم، وبه راهنما ودیگرخدمتگزاران احترام بگذارم »

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 30 آذر 1397 :: نویسنده : منصور ـ مهدی
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 9 آذر 1397 :: نویسنده : منصور ـ مهدی

بنام قدرت مطلق الله 

این جلسه ،از سری جلسات، كارگاههای آموزشی،عمومی ،كنگره 60نمایندگی كرمانشاه ،با استادی  مسافرجواد،نگهبانی مسافر افشین  ودبیری مسافر محمدرضا، با دستورجلسه: نقش سی دی ها در آموزش  در مورخ 97/09/08 راس ساعت 17آغاز بكار نمود.

واما خلاصه سخنان استاد«در ابتدا رهایی مسافران ،امید،مهرداد،مهدی ومحمدرضا،  و، ورود آنها را به سفر دوم ،همچنین دریافت نشان وادی هشتم به آقایان افشین، فرید ،جواد،و مرتضی را به تمام اعضای كنگره 60ودر راس به آقای مهندس دژاكام وخانم آنی تبریك گفتند.واما نقش سی دی ها در آموزش ،سی دی ها باعث میشود كه  هر روز نسبت به دیروز جهان بینی من تغییر نماید ،زمانیكه به سی دی ها ی آموزشی كنگره گوش میدهم ،باعث میشود كه به هم نوع خودم كمك نمایم ،باعث میشود از مادیات در  مقابل معنویات بگذرم ،كمك كردن هم میتواند بصورت مالی صورت پذیرد وهم بصورت وقت گذاشتن وخدمت كردن در كنگره باشد ،باورود به كنگره ودریافت آموزشها از طریق سی دی ها ،باعث شد ،درجامعه  ، روابط عمومیم را بالا ببرم وبیشتر به افراد جامعه احترام بگذارم .آموزشها باعث پیشرفت در كارم شد.» 

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 9 آذر 1397 :: نویسنده : منصور ـ مهدی
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

بنام خالق هستی بخش

این جلسه ،از سری جلسات، كارگاههای آموزشی،عمومی ،كنگره 60نمایندگی كرمانشاه ،با استادی  مسافرفرید،نگهبانی مسافر افشین  ودبیری مسافر محمدرضا، با دستورجلسه: وادی سوم ،وتاثیر آن روی من (باید دانست هیچ موجودی به میزان خود انسان برای خویشتن خویش فكر نمیكند)در مورخ 97/09/01 راس ساعت 17آغاز بكار نمود.

واما خلاصه سخنان استاد«در هر زمینه ای ،تا خود من تلاش وكوشش نكنم ،هیچ وقت  به نتیجه مورد نظر نمیرسم  .بعنوان مثال در زمینه درمان اعتیاد،اگر من با تمام كاوشگران همنشین باشم تا خودم نخواهم هیچ اتفاقی نمی افتد.زمانیكه مصرف كننده بودم ،تا زمانیكه خودم نخواستم ،درمان نشدم،من از طریق راهنما در كنگره تمام آموزشهای لازم را فرا گرفتم .وخود نیز تلاش نمودم،از آنجایی كه اعتیاد را خودم انتخاب نمودم ،پس  هیچ كسی مقصر نیست ، خودم مصرف كننده شدم وخودم باید تلاش كنم ودرمان شوم ،با آموزشهایی كه در كنگره فرا گرفتم از یك طرف از شر مواد مخدر راحت شدم واز طرف دیگر  بتدریج از ضد ارزشها دور شدم ،وراه ورسم درست زندگی كردن را آموختم » 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 12 )    ...   3   4   5   6   7   8   9   ...   
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو